Testimonials

Zij gingen je voor, en genoten. Ook welkom!

Dylan

Fantastic, enlightening, enriching experience! Taking a walk with Sam today really got me feeling good, aware of my surroundings and in a very positive mindset.

Dylan

Geweldige, verheffende, verrijkende ervaring! Ik liep met Sam mee vandaag en ik voel me zo goed, met oog voor mijn omgeving en heel positief gestemd.

René

Also the kids really enjoyed the walk. They call you ‘cool’!

René

Ook de kids vonden de wandeling echt leuk en ze vonden jou een ‘coole gast’.

Geesje

Never before I saw and experienced so much new in this city that – mind you – I know. Sam takes you with him, invites, inspires, makes aware, moves you, makes you laugh. Such a thrill! After only one hours walk I was ready again for my next work appointment: fulfilled, relaxed, more aware. There is no nicer lunchbreak than this! Highly recommended!

Geesje

Nooit eerder heb ik zoveel nieuws gezien en ervaren in deze voor mij bekende stad. Sam neemt je mee, nodigt uit, inspireert, maakt bewust, ontroert en laat je lachen. Wat een feest. Na een uur ging ik vervuld,ontspannen en meer bewust mijn volgende werkafspraak in. Een fijnere lunchbreak kan ik me bijna niet voorstellen. Aanrader!

Sanne


Sam takes you to places you wouldn’t easily find yourself. Greatly inspiring, full of fun wise knowledge and facts: captivating indeed!

Sanne


Sam neemt je mee naar plekken die je anders nooit ziet. Hij is een geweldig inspirerende man vol leuke en interessante wetenswaardigheden en weet je zo enorm te boeien.

Margriet


Seeing The Hague with other eyes.? For a visually impaired person like me that’s some challenge! But Sam explains so vividly that I ‘forgot’ that I cannot see everything. Great fun, interesting, inspiring, educative, surprising, enriching and… such a great atmosphere!

Margriet


Met andere ogen naar Den Haag kijken….dat is toch wel een uitdaging als slechtziende. Sam vertelt alles zo beeldend en vol enthousiasme dat je niet eens doorhebt dat je bepaalde dingen niet kunt zien. Heerlijk, interessant, inspirerend, leerzaam, verrassend, verrijkend en bovenal super gezellig!

Alex

Sam shows you the city from a different perspective. You’ll see details that you would have passed if not for Sam pointing them to you. You actually learn to look at things in a way that makes life more beautiful. And Sam’s enthousiams is só contagious. A very positive experience indeed!

Alex

Sam laat je de stad van een hele andere kant zien… Je ziet bijzondere details waar je zonder zijn aanwijzingen gewoon aan voorbij gelopen zou zijn. Hij leert je blijvend anders kijken zodat je leven er mooier van wordt. Sam’s enthousiasme werkt aanstekelijk. Een hele positieve ervaring!

Marianne

Before the expertmeeting that our company organized during the Week against Loneliness we offered participants an illustrative walk through The Hague’s city centre. Sam’s walk included special places, hidden pearls and at every location a captivating story. He has a broad common knowledge, great inspiring words and knows so much about the Blue Zones on earth! We thoroughly enjoyed his beautiful walk, the nice atmosphere and… peeking over walls.

Marianne

In de Week tegen Eenzaamheid gaf ons bedrijf een expertmeeting en vooraf wilden we een wandeling door de Haagse binnenstad maken. Sam had direct goede suggesties voor de wandeling en wist verborgen pareltjes in Den Haag te vinden. Bij elke locatie heeft hij een pakkend verhaal verteld. Hij heeft een brede algemene ontwikkeling en is een inspirerende animator. Ook heeft Sam veel kennis van de Blue Zone-gebieden op de wereld. Kortom, we hebben genoten van een mooie wandeling in een fijne sfeer waarbij we letterlijk en figuurlijk over muren hebben heen gekeken. Voor een inspirerende wandeling ben je bij Sam aan het goede adres.

Marion

Great city walk guided by Samuele and Kitty who were very welcoming. We had a great time together discovering hidden green spaces, spotting architectural details and learning about important plants surrounding us and their possible uses. Very pleasant morning in The Hague seen differently.

Marion

Heerlijke stadswandeling in een fijne sfeer, geleid door Kitty en Sam. We hebben zó’n fijne tijd gehad, samen, en kwamen op allerlei verscholen groene plekken, zagen opeens wél die bijzondere details in gebouwen en leerden van alles over eetbare planten om ons heen, ook wat ze met je doen. Dit was nou echt een hele leuke ochtend in Den Haag, ‘anders bezien’!

Carolien

Just collected some sparkling life inspiration during a city walk in The Hagie centre! In a very positive and inspiring way he shows you to to (re)gain calmness, peace even in hectical daily life. So many tips on small steps that take us closer to healthy living, in awareness. Mind you: no new age stuff, but very down to earth. Recommendable!

Carolien

Gisteren hernieuwde levensinspiratie opgedaan tijdens een stadswandeling in hartje Den Haag onder leiding van Sam Pitzalis van Keep Alive Walks. Sam laat op uiterst positieve en inpirerende wijze zien hoe je kalmte en rust kunt (her)vinden in de hectiek van het dagelijkse leven. Hij deelt tips om je met hele kleine stapjes richting een bewuster en gezonder leven te gaan bewegen. Niet zweverig maar juist erg down to earth. Aanrader!

Siva

Top walk! Sam guides you along things you may have passed already a 1000 times without… DO IT AND EXPERIENCE IT. Strongly recommended.

Siva

Top wandeltocht. Sam neemt je mee langs dingen waar je misschien al 1000 maal aan voorbij bent gegaan. DOEN EN ERVAREN! Echt een aanrader.

Alex

You get to see the city from another perspective, lots of special details that you would never see without his help. He also teaches you to keep on looking in a way that makes life more beautiful. Sam’s enthousiasm is contagious! A very positive experience!

Alex

Sam laat je de stad van een hele andere kant zien, met bijzondere details waar je zonder zijn aanwijzingen gewoon aan voorbij gelopen zou zijn. Hij leert je ook blijvend anders kijken, zodat je leven er mooier van wordt… Sams enthousiasme werkt aanstekelijk! Een hele positieve ervaring!

Giulia

Terwijl de stad wakker werd, zag ik Den Haag met nieuwe ogen. Sam heeft met ons enkele geheimen en verborgen passages van de stad gedeeld, evenals zijn gezonde en zinvolle levensfilosofie. Ondanks het koude en regenachtige weer, slaagde hij erin om een warme atmosfeer te creëren. Ik voelde me welkom in deze groep en voelde me de rest van de dag vredig en dankbaar.

Giulia

While The Hague was awakening, I saw the city with new eyes. While showing us several secrets and hidden passages Sam also shared some sound & meaningful life philosophy with us. Despite of the cold and rainy weather, the atmosphere was warm, and I felt really welcome. My mood for the rest of the day? Peaceful and thankful.

Ylva


Interesting, engaging and gaving me food for thought! During a pleasant walk with Sam he used what we saw around us to connect to an interesting topic of discussion. The walk and talk in themselves were already worth doing, but the combination ended up giving me thoughts and ideas to take home as well which are all very positive!

Ylva


Interesting, engaging and gaving me food for thought! During a pleasant walk with Sam he used what we saw around us to connect to an interesting topic of discussion. The walk and talk in themselves were already worth doing, but the combination ended up giving me thoughts and ideas to take home as well which are all very positive!

Ben


More than just a way to find out about The Hague, it is also valuable in finding out more about how to live a good life, in The Hague or anywhere. Thinking about the ways that the principles of blue zone living can be all around was very valuable. Looking back at the points on the postcard (which is now in the kitchen next to the notes on blue zone food) it’s really good to be able to relate and refer to some of the examples pointed out. As an urban planner the discussions we had on the walk also help me reflect on how cities and places can be interpreted in all kinds of different ways. I would certainly recommend joining Sam around Den Haag!

Ben


Meer dan enkel meer van Den Haag ontdekken, ontdek je hier ook meer over goed leven, in Den Haag of waar dan ook. Dat de Blue Zone-principes ‘om ons heen te herkennen zijn’ vind ik een heel waardevol idee. Met de punten die je op zijn kaartje leest – het hangt op onze koelkast naast Blue Zone-eten-info – kan ik ook écht wat in de praktijk. Als stedenbouwkundige gaf de uitwisseling onderweg me inspiratie over hoe steden en plaatsen op nog meer verschillende manieren zijn vorm te geven. Zeker een aanrader, meelopen met Sam!

Franco

Sam takes the time to teach you insights from the way for living in Sardinia and how to apply them to your daily life. He shows you how important it is to be aware of your surroundings as a way to improve your sense of presence and quality of your daily life. The life tips and the unexpected things you get to discover through the tour make it a very unique experience.

Franco

Sam gaf inzicht in hoe ze op Sardinië zo gezond kunnen zijn, en inzicht in hoe dat kan werken in mijn eigen leven. Ik besef hoe goed ik mijn eigen omgeving kan gebruiken om positief bewust mijn dagelijks leven meer kwaliteit te geven. Zijn tips voor de dagelijkse praktijk en de verrassende vondsten onderweg maakten de tour voor mij tot een heel bijzondere ervaring.

Demos (right)


Absolutely fantastic walk. I got to learn so much about the Blue Zones, the city and had a pleasant experience. Sam is very knowledgeable and his approach is warm and personal, It was a blast.

Demos (rechts)


Echt fantastisch! Zoveel geleerd over Blue Zones, de stad, een hele fijne ervaring. Sam weet veel en hij heeft een warme personal touch. Indrukwekkend!

Hans


Sam helped me to get moving again after a period of personal stagnation. I’m grateful for the personal and at times quite deep talks and for his walking and cycling tips. His sense of humour and sharing spiritual things gave an extra dimension to it all. Thanks to his ‘movement’ therapy I now see new openings again, towards a healthy life. So special!

Avi


Incredibly interesting walk! His guided tour was amazing, the members of our group had such a great time! Sam showed us that even in the most common places you can recognise the 9 Blue Zone longevity succes factors. For a more conscious and meaningful life. It gave me a moment to reflect about myself, my life and my surroundings. And we discovered some secret spots too, surprisingly.

Avi

Waanzinnig leerzame wandeling! De rondleiding was ongelofelijk, de VraagElkaar-leden waren aan het genieten. Samuele liet ons zien dat zelfs op de meest normale plekken om ons heen we de 9 Blue Zone-regels kunnen vinden. En zo kunnen we een meer bewust en betekenisvol leven leiden. Je geeft jezelf een moment om na te denken over jezelf, je leven en je omgeving. En we ontdekten ook nog eens geheime plekken.

Fiona

It is absolutely one of the best things I have done in The Hague. Sam pointed out the most minute details of things that one would usually just walk past, linking these to our lives and mindful way of living. Great company, great city, great walk.

Fiona

Beslist een van de leukste dingen die ik ooit in Den Haag heb gedaan. Sam laat je details zien waar je gewoonlijk aan voor bij gaat, en linkt ze met ons leven, met bewust leven. Geweldig gezelschap, geweldige stad, geweldige wandeling.

Froukje


I wanted to thank you for the sessions last summer. Now at last I can enjoy running regularly at Haag Atletiek and sometimes alone. I still have to be careful not to get injured, but I run much smoother. I know how to mind my posture, how to run and breathe more relaxed and more conscious. And how to look around more. Thanks to you!

Froukje


Ik wil je nog bedanken voor de lessen vorige zomer. Ik loop nu weer regelmatig met veel plezier bij Haag en soms alleen. Ik moet blijven opletten bij pijntjes en blessures, maar ik loop veel soepeler. Ik let beter op mijn houding, probeer bewuster en meer ontspannen te lopen en te ademen. En rond te kijken. Dank dus!

Karin

Samuele, I had a really great time! You opened my eyes to things unseen. I feel like this walk was made just for me. I hope to do another one soon.

Karin

Joh, Sam, dit was echt leuk! Je hebt me dingen laten zien die ik niet eerder zag. De wandeling sprak me persoonlijk zó goed aan! Ik loop graag nog een keer met je mee.

Ine


So inspiring! Every day a run and… see, taste, smell, really experience Sardinia! How intensely happy a woman can be! Sam knows everything about Sardinia and running coaching and mindful running and lots more!

Ine

Marcel


I have been running with Sam for half a year now. Every week he shows The Hague most beautiful places. And tells a lot about hem too! So my knowledge of history has improved too, next to my physical endurance. I experience even more fun in running than I used to do. Telling stories along the way, for instance on why we humans ran in the first place, we change direction also quite abruptly, entering jungle trails in The Hague, also always on the lookout for WW2 German bunkers. Sam offers this: relaxed injury free running through The Hague’s greenest and most beautiful places.

Jaap


It’s great to run with Sam. I saw him replace our usual trainer at Running Blind, where I buddy blind runners too. Sam brings out the best in people, positively stimulating and with a great sense of humour. Even in a group so diverse in level and speed, everyone gets attention on his own level. He quickly analyses what’s happening with you and discusses it in a friendly way. Sure we have to work but Sam made me understand again that running should be this all the way: fun.

Jorn


Great experience! A beautiful mix of awareness exercizes, trying out ‘ki’ force, being in the moment of now, feeling, smelling and even tasting! You get very practical tips for better running ánd for focusing on what really matters. Sam, an experienced runner, illustrates all this during beautiful trail runs in and around the Westbroekpark. #enjoying

Jorn

Marco

During a RaidLight test Tour The Hague Sam guided two groups of trailrunners through the dunes of The Hague. He knows the dunes like the back of his hands and tells quite some interesting facts along the way. Not only you learn which berries to eat or not, you get many tips on running stile and technique. Sam has loads of experience that is of use for beginners as well as for experienced runners. One thing is clear: Sam works with passion and he presents everything with a contagious sense of humour. It’s a real treat to run with him in nature, and not just running but really experiencing, enjoying things around you.

Camilo


For my birthday Sam offered me to join his trailrunning group and now I can’t do without! I had been running along lacking inspiration, but now Sam shows me how it can be nicer and better. Just running free in nature or looking for nature places in the city, each time a surprise and each time with a lot of tips to improve your running. Technique, frequency, relaxed (mindful) running and especially breathing technique. I never knew that the right technique could help make running into something so free and relaxed. In natura as well as in a running event, my results have greatly improved, and most of all it’s just só nice! Thanx Sam!

Andro

De Mindful Running-cursus met Sam in Den Haag was voor mij gezellig, leuk, ontspannen en motiverend. Het geeft mij het gevoel dat ik veel vaker wil gaan lopen. Wat mij verbaasde: ik had geen pijn, geen spierpijn en ook niet tijdens het rennen. Nergens last van! Sam is superinformatief, supermotiverend ook. Niet alleen qua wat hij zegt, maar ook zijn open houding. Hij motiveert gewoon, zijn aanwezigheid voelt heel goed. Sowieso moet je dit gaan doen, of je nou nooit gelopen hebt of heel veel loopt. Want je hebt er sowieso qua techniek heel veel aan. En als je bijvoorbeeld totaal geen conditie zou hebben, en je gaat dit doen, dan kom je erachter dat het allemaal wel meevalt. Je hoeft niet meteen tien minuten achter elkaar heel hard te lopen. Het is heel erg laagdrempelig. Ook mensen die veel lopen: meedoen! Je leert minder als een robot rennen, meer bewust, beter naar je lichaam luisteren, niet zo in de buurt van je pijngrens. En laat het dan wat langzamer gaan, je kunt zo de volgende dag wel wéér lopen!

Andro

Samantha


Had a great experience with Sam again, running and walking in the dunes and along the beach. Sam takes unexpected paths you would never discover on your own and manages to make even non marathon runners feel like they are getting there and at some point even manages to make an hour of moving around effortless! thanks for the running tips and positive energy!

Samantha

Arianne

Super first session, so glad with the insights he shares AND I feel my running will get some momentum after all. Can’t wait for the next session!

Arianne

Sabrina


Sam encourages you to lighten your step and to loosen your joints. Suddenly, you are freed from too much thinking – and find yourself running up a hill  with a smile on your face.

With him as a guide, you can explore your own way of running; and – surprise! – the best times are often found off the beaten track. Discovering so many new things and places in just one lesson – and experiencing a lot of fun along the way. Can’t wait till next time – highly recommended!

Laura


Impressive interesting lessons to come to rest in these stressful times. Being more aware of breath, even things around me, I feel totally zen again. And in such a great atmosphere, with Sam!

Julie


Being a non-runner I’m so glad I started running mindfully with Sam. I had tried to run before but with poor results, for too much focusing on distance and speed.

Sam shows me and makes me feel how relaxed and easy running can be, just by focusing on certain aspects inside myself. Before you know, you have covered some kms anyway. I would never have thought that I were able to do that, even with a big smile and with no pain in my muscles at all. Plus I discover new parts of the dunes. Highly recommended!

José


WOW! What a nice and complete ‘training’. Fluently he switches between technical tips and being aware of the surroundings, of nature and of yourself. He also knew so much about the places we came across, I felt like a tourist in my own dunes!

Berry


It was like a skiing lesson for the advanced, but then in the dunes! A bit worried before starting because I exercize a lot but hardly ever run, but Sam is like a mindful skiing guide that takes you to places where other don’t go. Meanwhile he improves your technique, makes you aware of your senses, and if you loose your way, well, he doesn’t. Where I thought the sea was at the right, it happened to be at my left. We saw the stars shining through the branches, and I did not get tired at all, because just like when skiing we stopped regularly, also to exchange experiences, introduce new tips and get back to relaxed breath. The highlight of the evening was a single track that went up and down, with a high fun factor. And before I knew it we were back at tha car, after an hour and 20 minutes. Before the start I would never have expected to run more than 3 kms, but when finishing my muscles felt supple and I could easily have run another round. (…) PS: on the day after: no soar muscles at all!

Lex


Great Italian sightseeing-fingerfood-tour running through The Hague. Everywhere we came Sam showed us nice typical Italian deli’s and trattoria’s and such lovely inner courts too. When is the next edition?

Marianne

I have been running, off and on, for years now. When I reach the level of smoothness, it’s fun, but getting to that level isn’t. My breath and legs protest. Sam, now, helped me to change my mindset about running.  Thanks to his combination of three elements – running, mindfulness and breathing techniques – I run freely again, mentally and physically free. Breathing through my nose gives me more energy and so more joy. Moreover, running with awareness makes me enjoy running and see something of my surroundings too. I wish I could run with Sam every single Saturday morning!

Jennifer

I didn’t know anything about Blue Zones. It was a surprising and inspiring walk in a beautiful part of the city. Ideal when you’re new to The Hague too.

Lex


Geweldige Italiaanse hapjes route, rennend. Door Den Haag heen bracht Sam ons bij karakteristieke Italiaanse delicatessenzaakjes en trattoria’s en… zulke mooie binnenplaatsjes. Wanneer gaan we weer?

Marianne

Ik loop al jaren af en aan hard. Als ik eenmaal het ritme weer te pakken heb, is het fijn, maar om daar te komen niet. Ik heb moeite met mijn ademhaling en mijn benen worden snel zwaar. Sam Pitzalis Run heeft mij geholpen om anders met het hardlopen om te gaan. De combinatie van drie dingen, hardlopen, mindfulness en ademhalingstechnieken maakt dat ik vrij kan lopen, mentaal vrij maakt fysiek vrij. Door de ademhalingstechnieken toe te passen, ademen door je neus, heb ik meer energie en daarmee loopplezier. Bovendien maakt lopen in en met aandacht dat ik niet alleen geniet van het lopen, maar ook van de omgeving. Ik zou wel iedere zaterdagochtend met Sam willen lopen door de prachtige natuur van Den Haag.

Hans


Ken Sam nu een paar maanden en hij heeft me weer aan het bewegen gekregen vanuit een heel moeilijke tijd met mezelf. Zeer dankbaar voor de persoonlijke, toch wel diepe, gesprekken en loop- en fietstips die mij heeft gegeven. Sam’s humor en het delen van onze spiritualiteit geven een extra dimensie aan alles. Vanuit zijn “beweegtherapie” openbaren zich nu verdere openingen naar een gezond leven. Erg bijzonder allemaal.

Jaap


Het is een genoegen om met Sam te lopen! Ik zie hem regelmatig in actie als hij onze vaste trainer vervangt bij Running Blind. Deze hardloopclub voor slechtzienden traint iedere zaterdagochtend bij Haag atletiek; ik ben daar buddy. Het is mooi om te zien hoe Sam probeert het beste uit mensen te halen en daar verrassend vaak in slaagt. Sam is positief, stimulerend en heeft een heerlijk gevoel voor humor. Het lukt hem de leden van een (soms zelfs grote) groep lopers van verschillend niveau en tempo, elk de nodige aandacht te geven. Ieder op het eigen niveau. Hij is positief en enorm stimulerend. Wat weet hij veel over (goed en ontspannen) lopen en over het strand en duingebied dat we regelmatig doorkruisen; wat ziet hij veel gebeuren bij de lopers die hij begeleidt en wat wijst hij daar op een prettige maar doortastende manier op. Er moet zeker gewerkt worden; maar lopen met Sam is ook lol maken. Dat hoort ook bij ontspannen lopen. Hij heeft mij nog weer eens goed doen beseffen dat (hard)lopen eigenlijk van begin tot het eind prettig moet zijn… en dan komen – als je dat tenminste wilt – prestaties vanzelf; dingen als PR’s verbeteren en medailles verzamelen, zaken die wij hardlopers soms héél belangrijk vinden, maar als ik hem zo bezig zie zou ik me kunnen voorstellen dat hij er ook heel goed in slaagt om ervoor te zorgen dat je “eindelijk eens van die bank komt…”. Dat zijn aanpak werkt, blijkt alleen al uit het feit dat Sam zelf – als hij dat wil – enorm hard kan rennen! Daar ben ik jaloers op .

José


WAUW! Echt een heel fijne veelomvattende ‘training’. Soepel vloeit hij over van technische adviezen, naar aandacht voor de omgeving, natuurelementen en jezelf. Hij wist ook nog veel te vertellen over alles wat wij tegen kwamen onderweg, ik voelde mij een toerist in mijn eigen duinen!

Somesh

I had a very nice experience walking with Samuele. It was an experience of intuitive and meditative walking. I definitely recommend the experience. He is able to guide you into nature and into your own nature!

Marco


Sam heeft tijdens de RaidLight Test Tour Den Haag twee groepen trailers door de Haagse duinen gegidst. Sam kent de Haagse duinen zeer goed en heeft veel leuke en handige wetenswaardigheden op de Trail. Zo leer je niet alleen welke bessen je wel en niet kan eten, maar ook inhoudelijke loop tips in stijl en techniek. Sam heeft een schat aan ervaring waar beginnende maar ook ervaren lopers van kunnen leren. Een ding is heel duidelijk, Sam werkt vanuit passie en brengt alles met humor en dat werkt zeer aanstekelijk. Het is een feestje om met Sam door de natuur te lopen en niet alleen lopen maar echt beleven, genieten van je omgeving.
En dus gaan we binnenkort samen met Sam meer RaidLight trail-experiences verzorgen vanuit Ultra Outdoor Sports.

Arie

I had been running for a few years, 6 to 12 km and the occasional organised run. But I never improved a lot (endurance, speed, feeling). Now I’ve run a number of times with Sam, and tried the 100 days Sportresting programme via him. Essential in that program is a particular breathing technique. Personally I’m a bit weary of vague concepts, so I was a bit suspicious at start, but it turned out to be the opposite of vague: very scientific! With Sam I found the guidance I needed and his ideas about running have also made me enjoy the running and my surroundings more. It suddenly became fun! Not only I feel really great, I recently finished a sportive event that normally I could only dream of.

Ik liep al een aantal jaren en deed loopjes van 6-12km en af en toe een georganiseerde run. Ik ging echter niet vooruit (conditie, snelheid, gevoel). Ik heb een aantal keren met Sam gelopen en 100 dagen Sportrusten gedaan. Sportrusten is een programma met name gebaseerd op ademhaling. Nou ben ik niet zo’n ‘geitenwollig’ persoon dus enige argwaan had ik wel. Sportrusten is echter helemaal niét ‘geitenwollig’! het is wetenschappelijk! Toch had ik behoefte aan wat begeleiding en die vond ik bij Sam. Door zijn loopideeën ben ik gaan genieten van het lopen en de omgeving. Het werd ineens fun! Behalve dat ik me fantastisch voel heb ik onlangs een sportieve prestatie geleverd waar ik alleen nog maar van had gedroomd.

Marcel


Ik loop nu al ruim een half jaar met Sam. Bijna wekelijks toont hij de mooiste stukjes van Den Haag. En dat niet alleen, hij weet ook veel erover te vertellen. Mijn geschiedeniskennis heeft dezelfde sprong voorwaarts gemaakt als mijn loopconditie. Vooral het plezier in lopen is nog groter dan het al was. Dankzij de continue aandacht voor mijn lijf en ademhaling. Plus de niet-te-stoppen-verhalenvertellende Sam die steeds duidelijk maakt waarom we als mensen überhaupt gingen lopen. En dat resulteert in plotselinge wendingen naar Haagse junglepaden. En niet te vergeten de continue zoektocht naar verdwenen bunkers. Sam biedt ontspannen, blessurevrij lopen door de mooiste en groenste Haagse gebieden.

Camilo


Sam bood mij als verjaardagscadeau (slim!) aan om een keer mee te lopen met zijn Trail- run groep, nu kan ik echt niet meer zonder! Na voorheen af en toe zelf wat ongeïnspireerd door de stad hardgelopen te hebben, laat Sam zien hoe dat fijner en beter kan. Heerlijk vrij door de natuur of op zoek naar bijzondere verborgen groene plekken in de stad, elke keer verrassend en elke keer geeft Sam mega veel tips om je loopprestaties te verbeteren. Looptechniek, pas frequentie, ontspannen (mindfull) lopen en vooral ademhalings technieken. Ik had nooit gedacht dat je zo vrij en ontspannen kunt rennen door toepassen van de juiste techniek. Vrij door de natuur of hard in een wedstrijd, m’n prestaties verbeteren zienderogen, maar het is vooral gewoon heel erg lekker. Thanx Saaam!

Laura


Indrukwekkende leerzame lessen om tot Rust te komen in deze Stress tijd… Ademhaling bewuster, directe omgeving meer bewust van, je wordt weer helemaal Zen. En supergezellig met Sam!

Berry


Het was als een skiles voor gevorderden, maar dan in de duinen! Van te voren was ik bezorgd, omdat ik veel sport maar niet specifiek ga hardlopen. Sam is echter als een gids/een mindful skileraar die je meeneemt en je alle plekken laat zien waar anderen niet komen. Intussen verbetert hij je techniek en hij leert je te lopen en op je zintuigen te letten. Je raakt de weg kwijt maar hij niet. De zee verwachte ik aan mijn rechterkant maar hij zat links. We zien de sterren en de grillige takken van de bomen. Ik word niet moe, want net als bij skiën stoppen we steeds om de ervaringen te delen, nieuwe tips te introduceren en weer op adem te komen. Daarna op naar de topper van de avond, een singletrack door het bos. Omhoog en omlaag zonder moe te worden met een hoge funfactor. Voor ik het weet sta weer bij de auto, het is alweer voorbij na een uur en twintig minuten. Ik dacht van te voren dat ik niet langer dan 3 km kon hardlopen, maar m’n spieren zijn soepel en ik zou nog wel een rondje kunnen. We gaan echter voor de ‘aftermindfulrun’ met een dorstlessend drankje, nog net geen Jägerthee, maar m’n bril beslaat als we het gezellige café binnenlopen. Wat was dit ontspannend. Een tocht door de duinen als een alternatieve skitour terwijl je leert je running talenten te ontwikkelen. Bedankt coach!
PS. Een dag later en geen greintje spierpijn

Julie


Als niet-hardloper ben ik erg blij met de cursus Mindful Running die ik volg bij Sam. Ik heb wel eens wat pogingen gedaan om hard te lopen maar die liepen op weinig uit, doordat ik hoofdzakelijk liep voor een bepaalde afstand in een bepaalde tijd. Sam laat me zien -en vooral voelen- hoe ontspannen en makkelijk lopen kan zijn; door de focus, nu, enkel op bepaalde aspecten te leggen, binnen in me. En voor je het weet heb je makkelijk kilometers afgelegd. Nooit gedacht dat ik dat ook kon. Met een big smile en zonder spierpijn. Nieuwe stukjes duinen ontdekt ook nog (; Dikke aanrader!

Liesbeth

Now, this type of running really empties your mind! Not bothered all the time with ooooh how long do I still have to go, I want to stop…..
And it’s much more being aware of your surroundings, which tuned me into a big fan of the Ockenburg forest. recently I tried to find that big tree again, very pleasantly loosing my way. Love it like this! Last week I was abroad and there also, with my son, we ran though the forest this way. Great!

Zo hardlopen maakt je geest pas echt leeg. Want je bent niet steeds bezig van ohh moet nog zo lang of ik kan niet meer…
Je bent ook echt met de omgeving bezig. Daardoor ben ik ook heeeelemaal fan van Ockenburg geworden. Zocht er pas die ene mooie grote boom maar kon m niet meer vinden, en raakte toen heerlijk “van het padje af”. Hou ervan! Vorige week in het buitenland geweest en daar ook met mijn zoontje zo door t bos hardgelopen. Geweldig!

Sabrina


Sam leert je lichter lopen, bijvoorbeeld hoe je je gewrichten losser laat ‘lopen’. Vanzelf zit je minder in je hoofd en loop je opeens wél zo’n heuvel op, glimlachend. Met hem als gids kun je je eigen manier van rennen ontdekken en – verrassing – het leukst is het nog van de paden af ook. Zoveel nieuwe dingen en plekken ontdekt, en dat al in les 1! Met zoveel fun onderweg! Ik kan niet wachten tot les 2! Zeer aanbevolen!

Samantha


Weer zo’n leuke ervaring vandaag met Sam rennen en wandelen door de duinen en over het strand. Hij neemt vaak verrassende paadjes, die je zelf nooit zou vinden en hij zorgt dat je ook als niet-marathonloper of zo toch een uur beweegt, zonder pijn en moeite. Bedankt voor de running tips en de positieve energie!

Samantha

Sabrina

Sam encourages you to lighten your step and to loosen your joints. Suddenly, you are freed from too much thinking – and find yourself running up a hill with a smile on your face.

With him as a guide, you can explore your own way of running; and – surprise! – the best times are often found off the beaten track.

Discovering so many new things and places in just one lesson – and experiencing a lot of fun along the way.

Can’t wait till next time – highly recommended!

Sabrina

Richard

My usual way of tackling life is pushing & perserving. It took me some time to switch to focussing on my body and to listening to that. But I did remain in the present moment often. And I discovered nice places too. Thanks!

Mijn huidige manier van doen in het leven is doorzetten volhouden. Dus het was even wennen om stil te staan bij en rekening houden met je eigen lichaam. Kan wel stellen dat ik vaak in het moment heb gezeten. Mooie plekjes ook gezien. Bedankt!

Richard

Pranay

Mindful running was a totally different exeprience for me than just running. Its not about doing and achieving miles but its all about being there!! Breathing, being aware and focus every moment while being positive…I liked every bit of the course. On top of all this…we get to explore hidden beautiful Gardens of The Hague in the middle of the city…Just amazing!! Highly recommended!!

Pranay

Jorn

Toffe ervaring! Een mooie mix van bewustzijnsoefeningen, aan de slag met ‘chi’, helemaal in het NU voelen, ruiken, horen en zelfs proeven! Zeer hands on tips voor het hardlopen én je aandacht richten op wat er toe doet. De ervaren runner Sam illustreert dit alles met raad en daad tijdens een reeks prachtige trails in en rondom het Westbroekpark. #genieten!

Jorn

Plekken die ik normaliter zou vermijden

Ben al een paar maanden met Sam aan het lopen, in de zin van wandelen. Vaak door de duinen en dan niet op de gebaande paden. Niet alleen zien we de mooiste plekjes maar ik durf ook te klimmen op plekken die ik normaliter zou vermijden. Nu zijn we aan het fietsen. Door duinen en stad. Ook nu brengt Sam mij op plekken die ik als rasechte Haagse nog niet had ontdekt. En ik leer weer fietsen. Schakelen, door bochten gaan, heuvels op en met een noodvaart naar beneden. Best een beetje eng, maar met Sam voelt het vertrouwd.

Jacqueline

Zin krijgen

Soms moet je even bij de hand genomen worden, om letterlijk weer in beweging te komen. Sam stapt in waar jij bent. Met zijn kunde, enthousiasme en respect kan hij je begeleiden van stilstand, down, stressvol, moe, blokkades, niet fit genoeg, niet weten, bang, geen zin, ik wil wel, maar wat moet ik en hoe doe ik het, moet ik alleen, dat wil ik niet… naar Zin!

Ingrid

Ine


Veel inspiratie opgedaan! Iedere dag met je sport bezig zijn en tevens veel van Sardinië zien, proeven, ruiken en ervaren. Wat kan ik intens gelukkig zijn! Sam weet echt alles over Sardinië en loopcoaching en Mindful Running en zoveel meer.

Ine

… prestaties verbeteren zienderogen …

Na voorheen af en toe zelf wat ongeïnspireerd door de stad hardgelopen te hebben, laat Sam zien hoe dat fijner en beter kan. Heerlijk vrij door de natuur of op zoek naar bijzondere verborgen groene plekken in de stad, elke keer verrassend en elke keer geeft Sam mega veel tips om je loopprestaties te verbeteren.

Looptechniek, pasfrequentie, ontspannen (mindful) lopen en vooral ademhalingstechnieken. Ik had nooit gedacht dat je zo vrij en ontspannen kunt rennen door toepassen van de juiste techniek. Vrij door de natuur of hard in een wedstrijd, m’n prestaties verbeteren zienderogen, maar het is vooral gewoon heel erg lekker.

Camilo

Eyeopener

Inspirerend en leuk vind ik je aandacht voor de natuur. ik was ontroerd omdat ik moest denken aan hoe ik als kind vaak het bos in wandelde met mijn bioloog oom. Eyeopener vind ik dat je gewoon rust mag/kan nemen tijdens het lopen. dus dat ‘moeten’ loslaten, en ‘presteren’ loslaten en dat je bij je zelf kan blijven. Dat dat mag. Daar heb ik moeite mee. En ik denk te veel, nou ja.

Aandacht voor de ademhaling vind ik leerzaam. die neusademhaling helpt me wel, ook buiten het lopen (als ik eraan denk). dat helpt me meer rust te maken. dat is nodig omdat ik vaak gespannen ben.

Boukje

Het werd ineens fun!

Ik liep al een aantal jaren en deed loopjes van 6-12km en af en toe een georganiseerde run. Ik ging echter niet vooruit (conditie, snelheid, gevoel). Ik heb een aantal keren met Sam gelopen en 100 dagen Sportrusten gedaan. Sportrusten is een programma met name gebaseerd op ademhaling. Nou ben ik niet zo’n ‘geitenwollig’ persoon dus enige argwaan had ik wel. Sportrusten is echter helemaal niét ‘geitenwollig’! het is wetenschappelijk! Toch had ik behoefte aan wat begeleiding en die vond ik bij Sam. Door zijn loopideeën ben ik gaan genieten van het lopen en de omgeving. Het werd ineens fun! Behalve dat ik me fantastisch voel heb ik onlangs een sportieve prestatie geleverd waar ik alleen nog maar van had gedroomd.

Arie

Arianne

Ik vond het helemaal top en ben blij met de nieuwe inzichten 😊 EN met het feit dat het waarschijnlijk best wel goed gaat komen met hardlopen. Zin in de tweede sessie!

Arianne

Andro

De Mindful Running-cursus met Sam in Den Haag was voor mij gezellig, leuk, ontspannen en motiverend. Het geeft mij het gevoel dat ik veel vaker wil gaan lopen. Wat mij verbaasde: ik had geen pijn, geen spierpijn en ook niet tijdens het rennen. Nergens last van! Sam is superinformatief, supermotiverend ook. Niet alleen qua wat hij zegt, maar ook zijn open houding. Hij motiveert gewoon, zijn aanwezigheid voelt heel goed. Sowieso moet je dit gaan doen, of je nou nooit gelopen hebt of heel veel loopt. Want je hebt er sowieso qua techniek heel veel aan. En als je bijvoorbeeld totaal geen conditie zou hebben, en je gaat dit doen, dan kom je erachter dat het allemaal wel meevalt. Je hoeft niet meteen tien minuten achter elkaar heel hard te lopen. Het is heel erg laagdrempelig. Ook mensen die veel lopen: meedoen! Je leert minder als een robot rennen, meer bewust, beter naar je lichaam luisteren, niet zo in de buurt van je pijngrens. En laat het dan wat langzamer gaan, je kunt zo de volgende dag wel wéér lopen!

Andro